കൊലയാനയുടെ മുന്നിൽ പെട്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു…!

0

കൊലയാനയുടെ മുന്നിൽ പെട്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു…! കാടുകളിൽ നിന്നും ആനകൾ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് വളരെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. വനയൊരാ മേഖലകളിൽ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയി അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രശനം തന്നെ ആണ് വന്യ ജീവികളുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം എന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ ആയും ആളുകളുടെ ജീവനും കൃഷിക്കും ഒക്കെ ഭീഷിണി ആയി മാറുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകൾ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. അത് പോലെ തന്നെ ആണ് വാഹങ്ങൾ പോകുന്ന വനയൊരാ മേഖലകളിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ആന ഇറങ്ങി കൊണ്ട് വാഹങ്ങളെ ഒക്കെ അകാരമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം.

 

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു സംസ്ഥാങ്ങളിൽ ഒക്കെയും നേരിടുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാട്ടാന ഒരു റോഡിൽ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് ഫാമിലി ആയി വന്നിരുന്ന ഒരു വാൻ അക്രമിക്കുന്നതിന്റെ വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നവർ ആ വാനിനുളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ നോക്കുന്നതിന്റെ കാഴ്ചയും ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.