അപകടത്തിൽ പെട്ട വിമാനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത്….!

അപകടത്തിൽ പെട്ട വിമാനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത്….! ഒരു വിമാനം അപകടത്തിൽ പെട്ടതിനെ തുടർന്ന അത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകാൻ ആകെ ഉള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കര മാർഗം തന്നെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല റോഡുകളിലൂടെയും വലിയ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇത്രയും വലിയ വിമാനം അതിലൂടെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്. വീമാനം അത്തരത്തിൽ റോഡിലൂടെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. കാരണമെന്തെന്ന് വച്ചാൽ അത് കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും തടസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അടി അനക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

അത്തരം ഒരു തടസം നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതും, ഒരു കേടു വന്ന വിമാനം ഒരു ഇടതു നിന്നും മാറ്റുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വലിയ വാഹനത്തിൽ ഹൈവേ വഴി കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു മേൽപ്പാലത്തിൽ തട്ടി മറ്റൊരു അപകടം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച റോസ് അപകട ദൃശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *