അലർജി ഏതുമായിക്കോട്ടെ.. വെറും 7 ദിവസംകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം…!

അലർജി ഏതുമായിക്കോട്ടെ.. വെറും 7 ദിവസംകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം… രണ്ടു തരത്തിലുള്ള അലർജിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒന്ന് തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അലര്ജി പിന്നെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പൊടിയോമറ്റോ കയറുന്നത് കൊണ്ട് തുമ്മൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അലര്ജി. അത് തൊലിപുരത്തുണ്ടാകുന്നതാണ് എങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം ലോലമായ ഒരു സാധനം ആണ്. അതിൽ അതിനു പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ദ്രവകമോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയോ ഒക്കെ വീഴുക ആണ് എങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും. ആ ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയും. അവിടെ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആയേക്കാം.

അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് നേരിട്ടിട്ടുള്ളവർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ മിക്ക്യ ആളുകളും. പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ അലര്ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് ചെമ്മീൻ കഴിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചാലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അലര്ജി ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഏതൊരു അലർജിക്കും എളുപ്പം പരിഹാരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതും വളരെ അധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുക്കുറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *