ഇത്തരം ചതിക്കുഴികൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസിലാക്കണം…!

ഇത്തരം ചതിക്കുഴികൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസിലാക്കണം…! അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നവർ ആണോ നിങ്ങൾ പ്രിത്യേകിച്ചു ആരും ഇല്ലാത്ത റോഡിൽ രാത്രിയിൽ ഒക്കെ. അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾ പ്രിത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ യുവാവിന് സംഭവിച്ചത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചെന്ന് വരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധയോട് കൂടെ വേണം ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വാഹനം നിർത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ വഴിയിൽ രാത്രിസമയത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും എന്തോ യാത്രക്കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന തരത്തിലാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അതുപോലെ തന്നെ അവർ വഴിയിൽ കാണുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ലിഫ്റ്റും ചോദിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായി നിർത്തി കൊടുത്തു പിന്നീട് ആ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ അവസ്ഥ അവരോട് പറയുന്നത് നമ്മുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. മാത്രമല്ല അതിനിടയ്ക്ക് അതിൽ ഒരു പെണ്ണ് അയാളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ളോറോഫോം എടുത്തു മുഘത് പോകുന്നത് ആയി കാണാം. ആ പയ്യൻ ബോധംകെട്ടു വീണ തക്കത്തിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരികൾ അയാളുടെ സ്കൂട്ടറും പണവും എടുത്തു രക്ഷപെട്ടു. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.l

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *