ഏതു വലിയ നീർക്കെട്ട് മാറാനും വേദന പോകാനും സൂപ്പർ ഒരു ഒറ്റമൂലി

ഏതു വലിയ നീർക്കെട്ട് മാറാനും വേദന പോകാനും സൂപ്പർ ഒരു ഒറ്റമൂലി… ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കഠിനമായ വേദന എന്നിവകൊണ്ട് എല്ലാം വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ ആണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇതാ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേദനകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളും എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള അടിപൊളി വഴി നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാം. അതിനായി ആദ്യം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ട ആണ്.

നമുക്ക് അറിയാം കോഴിമുട്ട എന്നത് വളരെ അധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ച് പല തരത്തിൽ ഉള്ള മരുന്നുകളും ഉണ്ടാക്കിവരുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയെടുത്ത അതിന്റെ വെള്ള മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തൊടിയിലും റോഡരികിലും ഒക്കെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന. ഏതൊരു മുറിവിനും ചതവിനും ഒക്കെ വളരെ അതികം ഉപകാര പ്രദമായ ഒരു സസ്യം, കമ്മ്യൂണിസ്റ് പച്ച നല്ലപോലെ ചതച്ചരച്ചു കൊണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ നീർക്കെട്ടും വേദനയും ഉള്ളിടത് തേച്ചു വയ്ക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *