കാട്ടിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ ഒരു പുലിയുടെ കുട്ടി ജീപ്പിൽ കയറിയപ്പോൾ…!

കാട്ടിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ ഒരു പുലിയുടെ കുട്ടി ജീപ്പിൽ കയറിയപ്പോൾ…! കാടിനുള്ളിലൂടെ ഉള്ള യാത്ര നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇല്ല എങ്കിലും പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട്. അതിൽ വളരെ അധികം സുരക്ഷയോട് ഗൈഡുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ അത്തരതിൽ ഉള്ള ഒരു യാത്രക്ക് ഇടയിൽ ഒരു പുലിയുടെ കുട്ടി ജീപ്പിൽ ചാടി കയറി. പിന്നീട് സംഭവിച്ച കാഴ്ച എന്താണ് എന്ന് കണ്ടോ.. നമ്മൾ കാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ മുഘേന കാടിലൂടെയോ മറ്റോ യാത്ര ചെയ്യുക ആണ് എങ്കിൽ ഒരുപാട് ജീവികളെ റോഡിലും മറ്റും ആയി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അവ വളരെ അധികം അപ്രധീക്ഷിതമായി വാഹനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നു പെടാറും ഉണ്ട്.

 

അതൊക്കെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കാരികാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെ ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു പുലി ജീപ്പിൽ കയറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാഴ്ച ഉൾപ്പടെ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞെട്ടി തരിച്ചു കുറച്ചു സമയം ഇരുന്നു കണ്ടു പോകുന്ന മറ്റു അനേകം കാഴ്ചകളുടെ ഒരു സമനീയ ശേഖരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *