കുട്ടി പോയി പിടിച്ചത് കൊലആനയുടെ കാലിൽ, പിന്നെ നടന്നത്….!

കുട്ടി പോയി പിടിച്ചത് കൊലആനയുടെ കാലിൽ, പിന്നെ നടന്നത്….! ഒരു ആന കോല വിളിച്ചു ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ബോൾ ആനയുടെ കാലിനു അടിയിലേക്ക് പോയതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടി ആനയുടെ അരികിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ആ ബോൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ച വലിയ അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതും ഒരു ആന കലി പൂണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമയത് ആര് ആനയുടെ അടുത്ത പോയാലും ആന വളരെ അധികം ക്ഷുഭിതനായി ആ ആളെ മര്ദിക്കുക ആണ് ചെയ്യുക.

 

 

അത് സ്വന്തം പാപ്പാൻ ആയാലും ശരി ആന ക്രൂരമായി മർദിച്ച പല സംഭവങ്ങളും ഇതിനു മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടേക്ക് ചെന്ന് കയറിയാൽ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളു. ബീഹാറിൽ നിന്നും കൊണ്ട് വന്ന കാലം മുതൽ ചെറിയുന്ന കാലം വരെ ഒരു ഒറ്റ പാപ്പാനും ചട്ടക്കാരനും മാത്രം ആയിരുന്നു ഇവന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റൊരാളും ആയി ഈ ആന ഇണങ്ങാറില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആന ചെയ്ത ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *