കൺകുരു പെട്ടെന്ന് മാറാൻ കറ്റാർവാഴ….!

കൺകുരു പെട്ടെന്ന് മാറാൻ കറ്റാർവാഴ….! കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉള്ള കുറവോ മറ്റോ എന്തെകിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അത് അത്ര പെട്ടന്ന് ഒന്നും മാറാറില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഇത്തരത്തിൽ കുരു വരുന്നത് കണ്ണിനു അസഹ്യമായ വേദന നല്കുന്നതിനോട് ഒപ്പം നമുക്ക് കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കുവാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടെ ഇത് വഴി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുരു പെട്ടന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ കളയുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴി മനസിലാകാൻ സാധിക്കുക. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്ന് നോക്കാം.

നമ്മുടെ മിക്കയാവരുടെയും വീടുകളിൽ കറ്റാർവാഴ വളർത്തുന്നുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ അത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി അതിന്റെ പുറം ഭഗത് വരുന്ന തൊലി എല്ലാം ചെത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ചു നേരം വയ്ക്കുക. കറ്റാർവാഴ നല്ലപോലെ കഴുകിയില്ല ഈന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ അധികം ദോഷമായി ഭവിച്ചേക്കാം. അത്തരത്തിൽ കറ്റാർവാഴ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഫ്രിഡ്‌ജിൽ വച്ച് തണുത്ത ശേഷം ഏത് കണ്ണിൽ ആണോ കുരു അവിടെ വച്ച് കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *