പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഡോക്ടർ ചെയ്തത് കണ്ടോ….!

പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഡോക്ടർ ചെയ്തത് കണ്ടോ….! സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എവിടെയും സുരക്ഷിതർ അല്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് തന്നെ ആണ് ഇത്. അതും ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ചെയത മോശമായ പ്രവർത്തി കണ്ടോ…! ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്നിട്ടു കൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സുരക്ഷയും ഇല്ല. അപ്പോൾ തീരെ ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റപെട്ടു പോകുന്നത് എങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടത് തന്നെ ആണ്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പീഡനം പെരുകികൊണ്ടിരിക്കുക ആണ്.

സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വവും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല എന്നത് ത്നന്നെ ആണ് കാര്യം. അത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആയാലും ഒരുപാടാളുകൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരുന്നാലും ഇത് തന്നെ ആണ് അവസ്ഥ. ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി അച്ഛനോടൊപ്പം പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അരികിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ ഡോക്ടർ അച്ഛനോട് പുറത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പെൺകുട്ടിയെ പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള ബെഡിൽ കിടത്തികൊണ്ട് അനാവശ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം തൊടുകയായിരുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പന്തികേട് തോന്നി അപ്പോൾ തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *