പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ കാണിച്ച വഴി കണ്ടോ…!

പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ കാണിച്ച വഴി കണ്ടോ…! പൊതുവെ പാമ്പുകൾ എന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞ ജീവി ആണ്. അതിന്റെ ഒരു കടി മതി ചിലപ്പോൾ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പാമ്പുകളെ അപകടം ഒന്നും കൂടാതെ പൊതുവെ പിടിക്കാൻ പാമ്പു പിടിച്ചുതക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഒരു പക്ഷെ സാധിക്കാറുള്ളു. അതും വീട്ടിലും മറ്റും കയറിയ പാമ്പുകളെ. എന്നാൽ ചൈന തായ്‌ലൻഡ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പാമ്പിനെ പിടി കൂടി കറി വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പാമ്പുപിടുത്തതിൽ വിദഗ്ദ്ധർ ആവണം എന്നില്ല.

അവിടെ ഉള്ള വീട്ടമ്മമാർ മുതൽ സാധാരണ ഒരു കുട്ടി വരെ പാമ്പുകളെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് പിടി കൂടാറുണ്ട്. കൂടുതൽ ആയും അവർ പിടി കൂടുന്നത് ചേരയെ ആണ്. ചേര എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമില്ലെങ്കിൽ കൂടെ വേഗതയിലും അതുപോലെ തന്നെ കടിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതിലും വളരെ അധികം കേമൻ ആയ ഒരു ചേരയെ പിടികൂടാൻ അവർ കാണിക്കുന്ന വഴി കണ്ടോ… അതും ഒരു കത്രികയും മറ്റു സാമഗ്രികളും വച്ചുകൊണ്ട്. അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *