പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന മൂലക്കുരു വരെ ചുരുങ്ങിപ്പോകും ഈയൊരു പൊടി തൊട്ടാൽ….!

പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന മൂലക്കുരു വരെ ചുരുങ്ങിപ്പോകും ഈയൊരു പൊടി തൊട്ടാൽ….! മൂലക്കുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ പുകച്ചിലും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല മല വിസർജനം നടത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ രക്തം വരുന്നതിനും വരെ ചിലപ്പോൾ മൂലക്കുരു കാരണമായേക്കാം. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂല കുരു മാറുന്നതിനു വളരെ ഫലപ്രദമായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി ഇതിലൂടെ അറിയാം. ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ മലധ്വരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധാ കുരു ആണെന്ന ആണ്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു സാധാരണ കുറവായി രൂപപെടുന്നതല്ല.

മലം പോകാതെവരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പ്രെഷർ കൊടുക്കുന്നതുമൂലം മലധ്വരത്തിലുള്ള ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചുകൂടി മലധ്വസത്തിനകത്തോ പുറത്തോ ആയി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു. ഇത് വന്നവർക്ക് മനസിലാവും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നേണ്ടന്നു. മല വിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുക്ക് പൂർണമായി ഒരു സ്ഥലത്തു ഉറപ്പിച്ചു ഇരിക്കുന്നതിന് വരെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ മൂലക്കുരു പോകുന്നതിനു ആരക്കല്ലും അതുപോലെ തന്നെ പഴവും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വഴി ഇത് വഴി കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

https://youtu.be/u1b0Sf9FYV4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *