പ്രളയസമയത്ത് ആനയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച പാപ്പാനെ അതേ ആന തന്നെ കൊലപെടുത്തിയപ്പോൾ…!

പ്രളയസമയത്ത് ആനയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച പാപ്പാനെ അതേ ആന തന്നെ കൊലപെടുത്തിയപ്പോൾ…! പാപ്പാന്മാർ വളരെ അതികം ശ്രദ്ധയോട് കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു ആന ആയിരുന്നു പാർത്ഥ സാരഥി. ഒരു സമയത് കാലിൽ ചങ്ങല പൂട്ട് ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അപകടകാരി ആയിരുന്നു. അന്ന് ആനയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കാൻ എത്തിയ പാപ്പാനെ വരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആന തന്നെ ആയിരുന്നു പാർത്ഥസാരഥി. തന്നെ പ്രളയ സമയത് വെള്ള പൊക്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചെടുത്ത പാപം ആയിരുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എത്തിയതിനു പിന്നാലെ ആന വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ആണ് ആന ഇടഞ്ഞു മണിക്കൂറുകളോളം ആളുകളെ പരിഭ്രാന്തർ ആക്കി. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാം പാപ്പാൻ ആനയുടെ ഏലസ്സിൽ പിടിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടര മണിക്കൂറിനു ശേഷം ആണ് രക്ഷപെടാൻ സാധിച്ചത്. ആറുമാസം ആയി നീരിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആനയെ മോചിപ്പിച്ചത് ശേഷം ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നത്. വളരെ അതികം ശ്രദ്ധ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആനയെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പാർത്ഥ സാരഥിയെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ ആയിരുന്നു ഓരോ ഉത്സവങ്ങൾക്കും എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *