ഫോട്ടോയെടുക്കാൻ നിന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു സിംഹംവന്നപ്പോൾ….!

ഫോട്ടോയെടുക്കാൻ നിന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു സിംഹംവന്നപ്പോൾ….! വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നത് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. ഒരുപാട് അതികം മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവികളുടെയും ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതികം മുന്കരുതലുകളോടെ തന്നെ പോകണം. പൊതുവെ ഈ വന്യ മൃഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കണ്ണിനു അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്ന തരത്തിലും ഉള്ള കളറുകളിൽ ഉള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ അധികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്.

അത് കൊണ്ട് ആണ് ഓരോ ഫോറെസ്റ് ഉധ്യോഅഗസ്തർ ആയാലും ഫോട്ടോ ഗ്രാഫേഴ്സ് ആയാലും കടും നിറമുള്ള ഇലകളുടെയും മണ്ണിന്റെയും ഒക്കെ നിറം വരുന്ന മിലിട്ടറി ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള മുൻ കരുതലുകൾ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവുകയും പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയുടെ അരികിലേക്ക് വളരെ അധികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവി ആയ സിംഹം വരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *