ബസ്സിൽ വച്ച് അയാൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ…!

ബസ്സിൽ വച്ച് അയാൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ…! ബസിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി അവിചാരിതമായ പല സന്ദർഭങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ബസിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരുത്തൻ പിന്നിൽ നിന്നും ശല്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എവിടെയും സുരക്ഷിതർ അല്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് തന്നെ ആണ് ഇത്. കാരണം ഇത്രയും ആളുകൾ ഉള്ള ബസിൽ പോലും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ.

അപ്പോൾ തീരെ ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റപെട്ടു പോകുന്നത് എങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടത് തന്നെ ആണ്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പീഡനം പെരുകികൊണ്ടിരിക്കുക ആണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വവും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല എന്നത് ത്നന്നെ ആണ് കാര്യം. അത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആയാലും ഒരുപാടാളുകൾ ചുറ്റുമുള്ള യാത്ര മധ്യത്തിൽ ആയിരുന്നാലും. അത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭം നേരിടേണ്ടിവന്നപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പ്രതികരിച്ച രീതി കണ്ടോ… അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *