രാവിലത്തെ ചായ ഇങ്ങനെ കുടിക്കൂ. പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും മാറുന്നത് അറിയുക പോലുമില്ല

രാവിലത്തെ ചായ ഇങ്ങനെ കുടിക്കൂ. പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും മാറുന്നത് അറിയുക പോലുമില്ല. ചായകുടിച്ചു കൊണ്ട് നിഗ്നളുടെ കൊളസ്ട്രോളും പ്രമേഹവും കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ… എന്നാൽ ഇതാ ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കുടിച്ചു നോക്കുക ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എത്ര കൂടിയ കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹവും ഞൊടിയിടയിൽ കുറച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത് ഒട്ടു മിക്ക്യ ആളുകളിലും വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ആണ്. ഇന്നത്തെ ജീവിത ശൈലി തന്നെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.

പണ്ട് കാലത്ത് പ്രമേഹവും അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ ആളുകളിൽ വന്നിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ അല്ല. ഇത് മിക്ക്യ ആളുകളിലും വരുന്നതിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള വളരെ അധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയും ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോല ചെയ്തു നോക്കി പരീക്ഷിക്കുക ആണ് എങ്കിൽ. അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് ചായ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

https://youtu.be/uj49t8gbmT8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *