രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ചായ കുടിക്കുന്നവർ അറിയാൻ….!

രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ചായ കുടിക്കുന്നവർ അറിയാൻ….! ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും ദിനചര്യ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചായ എങ്കിലും കുടിച്ചു കൊണ്ട് ആയിരിക്കും. ചായ ഇല്ലാതെ ഒരു മലയാളിക്കും ഒരു ദിവസം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളും വെറും വയറ്റിൽ ഇതുപോലെ ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു ആൾ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ച ആയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട് ഉണ്ട്. കട്ടൻ ചായ എന്നത് വളരെ അധികം ഉന്മേഷം നല്കുന്ന ഒരു പാനീയം തന്നെ ആണ്.

ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തീയോസിലിന് കാഫീൻ എന്നിവ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ വിധത്തിൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങളും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത്. കട്ടൻ ചായക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് അതികം ഫാൻസ്‌ നിലവിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. രാവിലെ ഒരു കട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു പോയാലും ഒരു കട്ടൻ എന്നത് നിര്ബന്ധമായി മാറിയിരിക്കുക ആണ്. ഇത് കുടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉന്മേഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഊർജവും വേറെ തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ കട്ടൻചായ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെയും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോ വഴി അറിയാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *