വഴിയിലൂടെ പോയ ഓട്ടോ കുത്തിമറിച്ചിട്ട്‌ കാട്ടാന…!

വഴിയിലൂടെ പോയ ഓട്ടോ കുത്തിമറിച്ചിട്ട്‌ കാട്ടാന…! കാട്ടാന റോഡിൽ ഇറങ്ങിയാൽ എത്രത്തോളം അപകടകരം ആണ് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ ശരിക്കും മനസിലാകും. കാട്ടാനകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാനന പാതയിൽ ഇറങ്ങി ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള നാസ നഷ്ടങ്ങൾ വറുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച കുറച്ചു ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. കാട്ടാന മദമിളകി കൊണ്ട് വന്നു കഴഞ്ഞലുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞു അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലലോ. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ട ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ക്കാരന്റെ സ്ഥിതി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

 

പൊതുവെ കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം പല തരത്തിൽ ഉള്ള വന്യ മൃഗങ്ങളും അത് വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. അത് കാണാതെ അവരുടെ ദേഹത്ത് എങ്ങാനും വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ കേസ് ആകും എന്ന് മാത്രമല്ല കുറെ കാലം അകത്തു കിടക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ കാട്ടാന കാട്ടുപോത് പോലുള്ള ജീവികളുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകും എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആകും. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോയെ കാട്ടാന കുത്തിമറിച്ചിടുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *