വിലക്കുറവിനു താറാവ് മുട്ട വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ പണി കണ്ടോ…..!

വിലക്കുറവിനു താറാവ് മുട്ട വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ പണി കണ്ടോ…..! മലയാളികൾ വിലകുറവിനു എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് വാങ്ങും എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള വ്യജ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങളും വലിയ വിലക്കുറവിൽ എല്ലാ വിപണിയിലും കാണുവാൻ ആയി നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ വിലക്കുറവാണ് എന്തും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പ്രിത്യേകിച്ചു വിലകുറവിനു ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് തീർച്ച ആയും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. അതും ഒരു വ്യാജ താറാവുമൊട്ട.

താറാവ് മൊട്ട വരെ കൃതിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നുന്നു അല്ലെ. സാധാരണ ഭക്ഷ്യ വസ്തുതാക്കൾ ആയ മുളക് പൊടി മല്ലിപൊടി കാപ്പിപ്പൊടി എന്നിവയൊക്കെ ആണ് ഇതുപോലെ വളരെ അധികം മായം ചേർത്ത് കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മുട്ട ഒക്കെ കൃത്രിമം ആയി നിർമിച്ചു കൊണ്ട് വില കുറവിന് വിൽക്കുക അന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ വളരെ അതികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *