വെളുത്തുള്ളി തോൽ കളയല്ലേ കഫം ഇളക്കി ശ്വാസകോശം വൃത്തിയാക്കും ചുമയും മാറ്റും….!

വെളുത്തുള്ളി തോൽ കളയല്ലേ കഫം ഇളക്കി ശ്വാസകോശം വൃത്തിയാക്കും ചുമയും മാറ്റും. കഫം കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ആയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിയിലെ പല അവയവങ്ങളും പറ്റി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ശ്വാസ തടസം ചുമ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ വഴി വച്ചേക്കും. ഇത്തരത്തിൽ കാല കാലങ്ങൾ ആയി കെട്ടി കിടന്നിരുന്ന കഫം മൂർച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ടി.ബി പോലുള്ള മാരക അസുഖങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ വഴി വച്ചേക്കാം. അത്തരത്തിൽ എത്ര കാലങ്ങൾ ആയി കെട്ടി കിടന്നിരുന്ന കഫവും പെട്ടന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലിയിച്ചു കളയുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

അതും നമ്മുടെ മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ തന്നെ ഉള്ള കറികൾക്ക് വളരെ അധികം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി എന്നത് ഒറ്റവധി ഔഷധഗുണങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അമിതായി ഉണ്ടാകുന്ന കൊളസ്‌ട്രോൾ നെൻഞെരിച്ചിൽ എന്നിവയൊക്കെ കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ തോൽ ആരും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ തോൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഫം ഇളക്കി കളയുനനത്തിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *