സൂക്ഷിച്ചില്ലങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ

സൂക്ഷിച്ചില്ലങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ…! നമ്മൾ ഏതൊരു തുണിക്കടയിലെ മറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ഓരോ ഡ്രെസ്സും മാറി മാറി ഇട്ടു നോക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ട്രയൽ റൂമിലും മറ്റും കയറാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ട്രയൽ റൂമിലും മറ്റും കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പണി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ആയി പെണുങ്ങൾ ആണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവർ ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന സാമ്യത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയോ മറ്റോ അവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ പെടാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല,

അതിൽ എല്ലാ ശരീര ഭാഗങ്ങളും ആ ക്യാമറ ഒപ്പി എടുക്കുന്നതിനു കാരണമാകും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കണ്ണാടി പോലെ തോന്നും എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അത് ഒരു ഫേക്ക് കണ്ണാടി ആയേക്കാം. അതിന്റെ അപ്പുറത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാം കാണുവാൻ തരത്തിൽ ഉള്ള കണ്ണാടി. അതുപോലെ ഒരു കടയിലെ ട്രയൽ റൂമിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത കുറച്ചു ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *