15 ദിവസംകൊണ്ട് കൂടിയ തൈറോയിഡും ഒതുങ്ങും ഈ ഒറ്റമൂലിയിൽ….!

15 ദിവസംകൊണ്ട് കൂടിയ തൈറോയിഡും ഒതുങ്ങും ഈ ഒറ്റമൂലിയിൽ….! കുരുമുളക് മല്ലി ഏലക്കായ എന്നിവയെലാം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എത്ര കൂടിയ തൈറോയിഡിനെയും വളരെ എളുപ്പപത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴിയാണ് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്നമാറ്റം മൂലം പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും നമ്മുക്ക് പിടിപെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഉള്ള ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും തയ്റോയ്ഡ് രോഗം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. നമ്മുടെ മുൻ വശത്ത് കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നുപറയുന്നത്.

ഇതിൽനിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളും ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു ഹോർമോൺ ആണ് ടി ഫോറും, ടി ത്രീയും. ഇങ്ങനെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന ഹോര്മോണുകളുടെ വ്യതാസമാണ് തൈറോയ്ഡ് രോഗത്തിന്റെ മെയിൻ കാരണം. ഇത് മുഴപോലെ വീർത്തുവരുന്നതിനെ ഗോയ്റ്റർ എന്നും. ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഹോർമോൺ കുറയുമ്പോൾ അതിനെ ഹൈപ്പോ തയ്റോയ്ഡ് എന്നും പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൈറോയ്ഡ് വരുന്നത് മൂലം ഒട്ടനവധി ദോഷങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലം മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള കുറച്ചു ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അഗാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *