ട്രൈൻവരുന്നത് കണ്ടിട്ടിട്ടും ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ ചാടിയ ആനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ….!

ട്രൈൻവരുന്നത് കണ്ടിട്ടിട്ടും ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ ചാടിയ ആനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ….! ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവയിൽ മിക്കയത്തും ട്രെയിൻ പാലം മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടയിൽ വാഹനങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളോ മറ്റു ജീവികളോ ഒക്കെ ഇടയിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ആണ്. പൊതുവെ വാഹനങ്ങളുടെ വലുപ്പം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ചു അപകടത്തിന്റെ ആഗാതം കൂടിയെന്നും വരം. അപ്പോൾ കരയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ആയ ആന ട്രെയിനിന്മുന്നിൽ ചാടിയാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ…! അത് വളരെ അധികം ഭയാനകം ആയിരിക്കും..

ഇവിടെ ഈ ആന ട്രെയിൻ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് കൂടെ റെയിൽ പാലം ക്രോസ്സ് ചെയ്യുക ആണ് ചെയ്തത്. അത്രയും നേരം ചുറ്റി പറ്റി നിന്ന് ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ പാളത്തിനു മുന്നിൽ കയറി നിൽക്കുന്നതിൽ വളരെ അധികം അതിശയം തോന്നി പോകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതുപോലെ മൃഗങ്ങളും കുറെ അതികം മറ്റു ജീവികളും സ്വയം ഓരോ ചെയ്തികൾ ചെയ്തു കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നത് ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *