പോലീസ് ക്യാമ്പിനകത്തു കയറിക്കൂടിയ മൂർഖനെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ….!

പോലീസ് ക്യാമ്പിനകത്തു കയറിക്കൂടിയ മൂർഖനെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ….! സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മൂർഖൻ പാമ്പ് വീടുകളിലും മറ്റും കയറി കൂടിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉഗ്രൻ വിഷമേറിയ മൂർഖൻ പാമ്പ് ഒരു പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ കയറി കൂടിയ ഒരു കാഴ്ചയും അതിനെ പിടി കൂടാൻ നോക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ദൃശ്യങ്ങളും ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുള്ള പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വളരെ അധികം അപകടകാരി ആയ പാമ്പ് ആണ് മൂർഖൻ പമ്പ. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം തന്നെ മൂർഖൻ പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പാണ്.

മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള വിഷപ്പാമ്പുകളെക്കാൾ ഒക്കെ വേഗതയിൽ ഇവർക്ക് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടിമാറാൻ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അത് പുറകെ വന്നു കടിച്ചെന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് മൂർഖൻ പാമ്പിനെ മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വളരെ അധികം അപകടകാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പാണ് ഒരു പോലീസ് ക്യാമ്പന്റെ അകത്തു നിന്നും പിടികൂയോടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *