ലോത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയപാലങ്ങൾ തകർന്നുവീഴുന്നതിന്റെ കാഴ്ചകൾ..!

ലോത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയപാലങ്ങൾ തകർന്നുവീഴുന്നതിന്റെ കാഴ്ചകൾ..! പാലം കറുക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒന്നാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത് അതിനേക്കാളും എല്ലാം മൂന്നിരട്ടി വലുപ്പം വരുന്ന പാലങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. പാലങ്ങൾ ആണ് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഇടത്തേയ്ക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അനവധി നിരവധി പാലങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ പല ഇടങ്ങളിൽ ആയും കാണുവാൻ സാധിക്കും.

പാലങ്ങളുടെ നിർമിതി വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറിയതാണ്. അത് പണിയുമ്പോൾ വളരെ അതികം ശ്രദ്ധയും സമാകൃത ബുദ്ധിയും കൂടെ ചേരേണ്ട ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാലങ്ങൾ പണിയുന്നതിൽ സംഭവിച്ച അശാസ്ത്രീയ മൂലം തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാലപ്പഴക്കങ്ങൾകൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്ന പല പാലങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഉള്ള സമഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീമൻ പാലങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച വളരെ അതികം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *