ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയപാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയപാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…! ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാമ്പാണ് അനകോണ്ട. അനകോണ്ട അതിന്റെ വലുപ്പത്തിനു അനുസരിച്ചു തന്നെ വളരെ അധികം അപകടകാരിയും ആണ്. അത് അനകോണ്ട എന്ന ഹോളിവുഡ് പടത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ അനാക്കോണ്ടയെക്കാളും ഒക്കെ പത്തിരട്ടി വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പാമ്പിനെ ആണ് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം വലുപ്പം വരുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുത്തതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂസ് കാനന സാധിക്കും.

പമ്പുകളിൽ വലുപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ അനകോണ്ട ആയിരിക്കും എന്നറിയാം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാമ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് മലമ്പാമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാമ്പ്. പെരുമ്പാമ്പിനെ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിന്പുറത്തു നിന്ന് പല സാഹചര്യത്തിലും ഒക്കെ പിടിച്ചെടുത്തതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അനകോണ്ട എന്ന പാമ്പിനെ പൊതുവെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് തീരെ കണ്ടതായി പോലും കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ അനകോണ്ട പോലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയതായി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ..

https://youtu.be/wvSBUYLUYbw

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *