കാട്ടുപോത്ത് വഴിയാത്രക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ….!

കാട്ടുപോത്ത് വഴിയാത്രക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ….! കാട്ടുപോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ ആണ് എന്നാൽ ഇവ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ വളരെ അധികം ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ഇവ ഒറ്റയാനകളെ പോലെ തന്നെ വളരെ അതികം അപാകടകാരികൾ ആണ്. ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഏതൊരു വസ്തുവന്നു പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് കുത്തിമറിച്ചിടുക തന്നെ ചെയ്യും. അത്രയും അപകടകാരി ആയ ഒരു കാട്ടു പോത്ത് കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള റോഡിൽ കയറി അവിടെ ഉള്ള യാത്രക്കാരെ എല്ലാം ഇടിച്ചിടുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും.
നമ്മൾ പല തരത്തിൽ ഉള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് ചാനലുകളിലും മറ്റും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് സിംഹം പുലി പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഒക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒറ്റ പെട്ട് പോയ കാട്ടു പോത്തിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റു അടിയറവു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ള കാട്ടു പോത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നത് ഒന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അത്തരത്തിൽ കുറച്ചു കാട്ടുപോത്തുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയി ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.
https://youtu.be/JjSm3pSkQK4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *