ഒരു മൂർഖൻ കുട്ടിയെ പിടിച്ചുകയിലെടുത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്….!

ഒരു മൂർഖൻ കുട്ടിയെ പിടിച്ചുകയിലെടുത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്….! മൂർഖന്റെ കുട്ടിയല്ലേ പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വലുതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിടിച്ചു നോക്കിയതാ പണികിട്ടി മൂർഖൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അപകടകാരിയായ ഒരു പാമ്പ് ആണ് എന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻറെ ചെറു പ്രായത്തിൽ ആയാൽ പോലും അത്യാവശ്യത്തിനു വിഷം ഉത്ഭവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ആയിരുന്നു ഇയാളുടെ സാഹസം. പൊതുവെ പാമ്പുകളും മറ്റും ആളനക്കം ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ആണ് വസിക്കാറുള്ളത് എന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ്.

 

നമ്മൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെ ഓരോ സാധങ്ങൾ വച്ച് കൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും അനാകാതെയോ അവിടെ ഒന്നും വൃത്തിയാക്കാതെയോ ഒക്കെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ജന്തു ജീവികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് അവർ പ്രജനനം നടത്തും. അത്തരത്തിൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞു പുറത്തുവന്നു അവിടെ കിടന്നു അതിജീവിച്ച ഒരു മൂർഖൻ കുട്ടിയെ ആണ് ഇവിടെ ക്കാടെത്തിയത്. അതിനെ കണ്ടതും പിടികൂടി കൈയിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സംഭവിച്ച കുറച്ചു അപകട ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

https://youtu.be/QkYCPVNZX8s

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *