കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖനെ പിടികൂടിയായപ്പോൾ….!

കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖനെ പിടികൂടിയായപ്പോൾ….! പാമ്പുകളെ പല തവണ വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ കിടപ്പു മുറിയിൽ നിന്നും അതും കിടക്കുന്ന കിടക്കയിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖൻപാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരിക്കും. മൂർഖൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അപകടകാരി ആയ ഒരു പാമ്പ് ആണ് എന്നത് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ വിഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവളരെ അധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കടിയോ മറ്റോ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവൻ പോവുകൾ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല.

മൂർഖൻപാമ്ബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇടപെഴകാറുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വരുന്നത് വളരെ വിരളമായി മാത്രം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിലെ ബെഡ് റൂമിൽ നിന്നും ആണ് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതും ബെഡിൽ കയറി ഇഴയുന്ന ഒരു ഉഗ്രൻ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ. അത് കിടക്കയിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയാതെ അതിനു മുകളിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്നതാണ് എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *