ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് എന്നിവ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാം….!

ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് എന്നിവ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാം…! പൊതുവെ കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഗം ആണ് കഫം കെട്ടും, ജലദോഷവും ഒക്കെ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇത് മഴ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അതുപോലെ മഞ്ഞു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഒക്കെ ആണ് വരാറുള്ളത് എങ്കിൽ ഇത് കൊറോണ എന്ന കോവിഡ് നയന്റീൻ എന്ന വൈറസ് ഭൂമിയിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ജലദോഷവും അതുപോലെ തന്നെ കഫം കെട്ടും വരുന്നത് സ്വാഭാവികം ആയ ഒരു അവസ്ഥ ആയി മാറി. അതിനു മഴ കൊള്ളണം എന്നോ അതുപോലെ മഞ്ഞോ വെയിലോ ഒന്നും കൊല്ലണമെന്ന് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജലദോഷവും അതുപോലെ തന്നെ കഫം കെട്ടും എല്ലാം പൂരമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി നിങ്ങൾ ഔഷധ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ചുമയ്‌ക്കും കഫം കെട്ടിനും ഒക്കെ ആയി വളരെ ഗുണപ്രദമായ ഒരു സാധനം ആയിട്ടുള്ള രാസ്നാദി ചൂർണം വാങ്ങി അതിലേക്ക് കുറച്ചു നാരങ്ങാ നീര് ചേർത്ത് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. നല്ല ഗുണം ലഭിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *