വെടിയേറ്റ് പരിക്കേറ്റ കാട്ടാന ആളുകളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടോ…!

വെടിയേറ്റ് പരിക്കേറ്റ കാട്ടാന ആളുകളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടോ…! തലയിൽ വെടിയേറ്റ് കാലങ്ങളോളം ആണ് ഒരു കാട്ടാന വേദന സഹിച്ചു അതിജീവിച്ചത്. അങ്ങനെ തീരെ പറ്റാതായ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരു ദിവസം പോലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥവന്നപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ പോയിനിന്നു അതിലൂടെ പോകുന്ന യാത്രക്കാരോട് എല്ലാം സഹായം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അത് ആരോടും അക്രമം കാണിയ്ക്കാതെ വളരെ ശാന്തനായി കൊണ്ട്. ഒരു കാട്ടാന ഇത്ര സാന്താ സ്വഭാവത്തോടെ ആളുകളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ എല്ലാം കാട്ടാന ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും വളരെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മാറി പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട വനംവകുപ്പ്ക്കാർ ഉടനെ തന്നെ മൃഗ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുകയും പിന്നീട് ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആനയെ മയക്കി കിടത്തി കൊണ്ട് തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുള്ളെറ്റ് എടുത്തമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിന്റെ എല്ലാം ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാട്ടാനയ്ക്ക് അവസാനം ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ സഹായം ലഭിച്ചകാഴ്ചകൾ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *