കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയ ആ കാറുകാരന്റെ അവസ്ഥകണ്ടോ…!

കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയ ആ കാറുകാരന്റെ അവസ്ഥകണ്ടോ…! മദം ഇളകി വരുന്ന ഒരു നാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സ്ഥിതി എങ്ങനെ ആണ് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാലോ. അതുപോലെ ഒരു കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ ആണ് വന്നു പെടുന്നത് എങ്കിലോ… ആ ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ പറഞ്ഞു അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലലോ. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ട ഒരു കാറുകാരന്റെ സ്ഥിതി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. പൊതുവെ കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം പല തരത്തിൽ ഉള്ള വന്യ മൃഗങ്ങളും അത് വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം.

അത് കാണാതെ അവരുടെ ദേഹത്ത് എങ്ങാനും വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ കേസ് ആകും എന്ന് മാത്രമല്ല കുറെ കാലം അകത്തു കിടക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ കാട്ടാന കാട്ടുപോത് പോലുള്ള ജീവികളുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകും എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആകും. കാരണം അവർ മുന്നിൽ കണ്ട എന്തും ചവിട്ടിയും ഇടിച്ചും ഒക്കെ തരിപ്പണം ആകും. അത്രയും അപകടകരമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ. അതുപോലെ ഒരു കാഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *