ഭക്ഷ്യവിഷ ബാധ ഉണ്ടാകാൻ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്

ഭക്ഷ്യവിഷ ബാധ ഉണ്ടാകാൻ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്….! ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടാകുന്നതിനു ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി എടുക്കാവുന്നത് തന്നെ ഉള്ളു. പണ്ട് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം നമ്മുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണ ശീലം ആയിരുന്നു. ഓരോ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കഴുകാതെ വൃത്തിയാക്കൽ മാംസം പാകം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷ ബാധ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി അതല്ല.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും ഭക്ഷ്യ വിഷ ബാധ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി എന്ന് വേണം പറയാം. കാരണം നമ്മൾ മൽസ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മാംസമോ ഒക്കെ വാങ്ങി അത് പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് ഇൽ കഴുകാതെ വയ്ക്കുന്നത് മൂലം അതിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ചിട്ടുള്ള മറ്റനേകം ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള സാദ്ധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ ഏറെ ആണ്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി മനസിലാക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *