നല്ല ശോധനക്കും മുടി കൊഴിച്ചിൽ മുഖക്കുരു മാറാനും

നല്ല ശോധനക്കും മുടി കൊഴിച്ചിൽ മുഖക്കുരു മാറാനും. നിങ്ങൾ മലബന്ധം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവർ ആണോ എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മലബന്ധം മാറ്റാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി മരുന്ന് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്,. ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം മലബന്ധം മാറുന്നതിനോടൊപ്പമാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിയുന്നത് തടയാന് അതുപോലെ തന്നെ മുഖക്കുരു തടയാനും എല്ലാം സഹായകരമാകും. അതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ആണ് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ദഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആണ് മലബന്ധവും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്.

അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി മരുന്ന് നിങ്ങൾക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം. ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ കറുത്ത മുന്തിരി എടുത്ത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നീട് ആ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വച്ച മുന്തിരി എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രെഷർ കുക്കറിൽ ഇടുക അതിലേക്ക് കുറച്ചു വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഗ്രാമ്പൂ കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക. പിന്നീട് അത് ഒരു അരിപ്പ വഴി അതിന്റെ സത്ത് മാത്രം അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നപോലെ ഉരുപയോഗിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ മലബന്ധം മാറിക്കിട്ടും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *