വരണ്ട മുടി മിനുസവും തിളക്കമുള്ളതുമാക്കാൻ…!

വരണ്ട മുടി മിനുസവും തിളക്കമുള്ളതുമാക്കാൻ…! നിങ്ങളുടെ മുടി മിനുസവും അതുപോലെ തിളങ്ങുന്നതും ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ബുട്ടി പാർലറിൽ പോകേണ്ടതില്ല. അതിനു വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗധര്യത്തിൽ വളരെ അധികം പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അയാളുടെ മുടി. അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആണ് എങ്കിൽ അവരുടെ സൗന്ദ്യരം മൊത്തം മുടിയിൽ തന്നെ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവര്ക്കും ഉള്ള ഒരു അഗെരഹം ആകും നല്ല നീളമുള്ള കട്ടിയുള്ള മുടി വളരണം എന്നത്.

അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മുടി വളരെ അധികം വരണ്ട രീതിയിൽ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി ബുട്ടി പാർലറിലും മറ്റും പോയി മുടി സ്മൂത്തീൻ ചെയ്തും അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കെമിക്കലുകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് മുടിയുടെ തനതായ ആരോഗ്യത്തെ കളയുകയാണ് ചെയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പണ ചിലവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി നാട്ടു വൈദ്യം ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *