ഒരു ഭീകര മുതലയെ പിടികൂടി വാഹനത്തിൽകയറ്റുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത്….!

ഒരു ഭീകര മുതലയെ പിടികൂടി വാഹനത്തിൽകയറ്റുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത്….! മുതലയെ പിടിച്ച മെത്തയിൽ കിടത്തിയയാൾ അത് കിടക്കില്ലലോ. അതിൻറെ ഒരു ഉദാഹരണം ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. പൊതുവെ വെള്ളത്തിൽ വച്ച് മുതലയുടെ മുന്നിൽ പെട്ട് പോവുക ആണ് എങ്കിൽ ഏതൊരു ഭീകരൻ ആയാൽ പോലും അയാളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ. അത്രയ്ക്കും അപകടകാരികൾ ആണ് മുതല എന്ന ജീവി. പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലയെ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിലെ തന്നെ കരുത്തന്മാർ ആയ മൃഗങ്ങൾക്ക് വരെ മുതലയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുവാൻ വളരെ വിരളം ആയെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളു.

 

അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വിഡിയോകളും മറ്റും നമ്മൾ ഇതിനുമുന്നെ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ചാനലുകളിലും മറ്റും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു വലിയ മുതലയെ മനുഷ്യർ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലാലോ. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഭീകര മുതലയെ പിടികൂടി വാഹനത്തിൽ കയറ്റുവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

https://youtu.be/NSwBjrvMIqo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *