മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാൻ ഈ എണ്ണ തേച്ചാൽ മതി

മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാൻ ഈ എണ്ണ തേച്ചാൽ മതി. അതും വളരെ എഫ്ഫക്റ്റ് ആയ നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട്. മുടികൊഴിച്ചിലിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള താരൻ തന്നെയാണ്. താരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നും മുടികൊഴിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല അവശേഷിക്കുന്ന മുടി ഡാമേജ് ആവാനും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ താരൻ തലയിൽ നിന്നും പോകാതെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തലയിലെ മൊത്തം മുടിയും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനു വരെ കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽനിന്നു പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരു പരുതി വരെ നമുക്ക് നിയന്ദ്രിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി പലരും വിപണിയിൽ നിന്നും നല്ല വിലകൊടുത്തു ഹെയർ ഓയിൽ, ഷാമ്പൂ, കണ്ടീഷണർ എന്നവിവ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടോന്നും വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി മുടി നല്ലപോലെ വളരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *