ഒരു സ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം കൊണ്ട് മുടി ഇരട്ടിയാക്കാം….!

ഒരു സ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം കൊണ്ട് മുടി ഇരട്ടിയാക്കാം….! കരിഞ്ജീരകം വളരെ അധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സീഡ് ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് മുടി ഇരട്ടി ആക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗധര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ഒരു കാര്യം ആണ് അയാളുടെ മുടി. കാർകൂന്തൽ അഴക് എന്ന് കവികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ അനുഭവിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രശനം എന്ന് പറയുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ തന്നെ ആണ്.

 

അത് എന്താണ് എന്നും എങ്ങിനെ ആണ് എന്നും ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കി എടുക്കാം. മുടി കൊഴിച്ചിലിന്‌ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മുടിയിലെ തരാൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ തലയിൽ ചെളി അടിഞ്ഞു കൂടുനന്തും പൊല്യൂഷൻ കാരണം മുടിയിൽ പൊടി പറ്റി പിടിക്കുന്നതും എല്ലാം മുടിയുടെ ശരിയായ ഒരു ഗ്രോത്തിനു വളരെ അതികം തടസം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ നീക്കി മുടി താഴ്ചയോ വളരാൻ കരിഞ്ജീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി മാർഗം ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *