ചുമയും കഫക്കെട്ടും വേരോടെ പിഴുതെറിയും ഒറ്റമൂലി….!

ചുമയും കഫക്കെട്ടും വേരോടെ പിഴുതെറിയും ഒറ്റമൂലി….! ചുമയും കഫം കെട്ടും ഒരുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കുനന്തിന് വേണ്ടി ചുവന്നുള്ളി ഉപ്യോഗിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം. കഫം കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ആയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിയിലെ പല അവയവങ്ങളും പറ്റി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ശ്വാസ തടസം ചുമ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ വഴി വച്ചേക്കും. ഇത്തരത്തിൽ കാല കാലങ്ങൾ ആയി കെട്ടി കിടന്നിരുന്ന കഫം മൂർച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ടി.ബി പോലുള്ള മാരക അസുഖങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ വഴി വച്ചേക്കാം.

അത്തരത്തിൽ എത്ര കാലങ്ങൾ ആയി കെട്ടി കിടന്നിരുന്ന കഫവും പെട്ടന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലിയിച്ചു കളയുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ചു ചുവന്നുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം അത് നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിന്റെ നീര് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കികൊണ്ട് അതിലേക്ക് അൽപ്പം നെയ്യും ചേർത്ത് കുടിച്ചാൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കുരുമുളകും മഞ്ഞപൊഇടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഇതിൽ പറയുന്നപോലെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. വീഡിയോ കാണു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *