ഒരു വീൽ മാത്രമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കൂട്ടർ കണ്ടോ….!

ഒരു വീൽ മാത്രമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കൂട്ടർ കണ്ടോ….! ഒരു വീൽ മാത്രം വച്ച് കൊണ്ട് എങ്ങിനെ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ ആ സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാറിക്കിട്ടും. അതും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വാണം എന്ന് പറയുന്നത് ബജാജ് മോട്ടോഴ്സിന്റെ സബ് ബ്രാൻഡ് ആയ കെ ടി എം എന്ന മുന്തിയ ബ്രാൻഡിന്റെ എലെക്ട്രിക്കൽ വാഹനം ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നുന്നു അല്ലെ. കെ ടി എം പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ അവർ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ മതമേ ഇറക്കുന്നുള്ളു.

ചിലർ സ്വന്തം വാഹനത്തെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലും ഓടിക്കുവാൻ കംഫോര്ട് തരുന്ന തരത്തിലും എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില വാഹനങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ വളരെ അധികം ഞെട്ടിപോകുന്ന തരത്തിൽ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് പെട്രോൾവാഹനത്തെ ഇലക്ടിക്ക് വാഹനം ആക്കിയും അതിനെ ഒരു വീലുള്ള വാഹനമാക്കി മാറ്റിയും മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *