കണ്ണിനു താഴെ പുകഞ്ഞത് പോലെയുള്ള കറുപ്പ്, ക്രീമുകൾ ഒന്നും തേക്കാതെ മാറ്റാം….!

കണ്ണിനു താഴെ പുകഞ്ഞത് പോലെയുള്ള കറുപ്പ്, ക്രീമുകൾ ഒന്നും തേക്കാതെ മാറ്റാം….! കണ്ണിനു താഴെ വരുന്ന കറുപ്പ് പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി വഴികൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴി അറിയാൻ സാധിക്കുക. കണ്ണിനു അടിയിൽ കറുപ്പ് വരുന്നതിന്റെ പ്രാഥമികമായ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കണ്ണിനു റസ്റ്റ് കൊടുക്കാത്തത് മൂലം ആണ്. കണ്ണിനു കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് മൂലം അത് ഉറങ്ങാതെയും മറ്റു ഏതു രീതിയിലും ആയാലും ഇത്തരത്തിൽ കണ്ണിനടിയിൽ കറുപ്പ് വന്നു കേറുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായുയേക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കറുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ അധികം ചെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമുകൾ ഇനി വാങ്ങേണ്ടതില്ല.

അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. വളരെ അതികം ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒലീവ് ഓയിൽ ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരിറ്റ് നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തു കുറച്ചു സമയം വയ്ക്കുക. പിന്നീട് അത് കഴുകി കളയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം മനസിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ വളരെ നാച്ചുറലായ കുറച്ചു ടിപ്സ് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *