സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു ഭീകരവലുപ്പംവരുന്ന മൂർഖനെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…!

സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു ഭീകരവലുപ്പംവരുന്ന മൂർഖനെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…! പൊതുവെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് വൃത്തിയില്ല എല്ലാ വലിച്ചു വാരിയിടുക എന്നൊക്കെ പരാതിയുണ്ട്. എന്നാൽ അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു അപകടകരമായ ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുക ആണ്. അതും ഒരു ഓഫീസർ ഫയലുകൾ തപ്പുന്നതിനു ഇടയിൽ ഒരു ഉഗ്രവിഷമുള്ള മൂർഖനെ ആണ് ഫയലുകൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്.. സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മൂർഖൻ പാമ്പ് വീടുകളിലും മറ്റും കയറി കൂടിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉഗ്രൻ വിഷമേറിയ മൂർഖൻ പാമ്പ് ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ഇത് കയറി കൂടിയ ഒരു കാഴ്ചയും അതിനെ പിടി കൂടാൻ നോക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ദൃശ്യങ്ങളും ആണ്.

സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുള്ള പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വളരെ അധികം അപകടകാരി ആയ പാമ്പ് ആണ് മൂർഖൻ പമ്പ. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം തന്നെ മൂർഖൻ പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പാണ്. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള വിഷപ്പാമ്പുകളെക്കാൾ ഒക്കെ വേഗതയിൽ ഇവർക്ക് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ അപകടകാരി ആയ ഒരു മൂർഖനെ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *