കാട്ടുപോത്ത് ഒരു കാറിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടോ….!

കാട്ടുപോത്ത് ഒരു കാറിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടോ….! മനുഷ്യർ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ വളരെ അധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. മനുഷ്യരെ കാട്ടുപോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ ആണ് എന്നാൽ ഇവ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ വളരെ അധികം ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ഇവ ഒറ്റയാനകളെ പോലെ തന്നെ വളരെ അതികം അപാകടകാരികൾ ആണ്. ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഏതൊരു വസ്തുവന്നു പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് കുത്തിമറിച്ചിടുക തന്നെ ചെയ്യും.

 

അത്രയും അപകടകാരി ആയ ഒരു കാട്ടു പോത്ത് കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള റോഡിൽ കയറി അവിടെ ഉള്ള യാത്രക്കാരെ എല്ലാം ഇടിച്ചിടുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പല തരത്തിൽ ഉള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് ചാനലുകളിലും മറ്റും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് സിംഹം പുലി പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഒക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒറ്റ പെട്ട് പോയ കാട്ടു പോത്തിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റു അടിയറവു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ള കാട്ടു പോത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നത് ഒന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അത്തരത്തിൽ കുറച്ചു വന്യ മൃഗങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയി ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *