ഈ കാര്യങ്ങൾ ശെരിക്കും ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല…..!

ഈ കാര്യങ്ങൾ ശെരിക്കും ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല…..! ചില കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ മുൻ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതല്ല ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കായാലും, വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിൽ ഏറ്റവും അതികം കൗതുകം തോന്നിച്ച ഒരു കാഴ്ച ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു അവതാരക പരുപാടി അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവളുടെ തലയുടെ തൊട്ടു മുകളിലൂടെ ഒരു ഹെലികോപ്ടർ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ പറന്നു പോയത്.

അത് എങ്ങാനും ആ സ്ത്രീയുടെ തലയിൽ തട്ടിയിരുന്നത്‌ ഉള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുറെയേറെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത്പോലെ തന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ സി സി ടി വി ക്യാമെറയിൽ കണ്ടെത്തിയതായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ സി സി ടി വി ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. വീഡിയോ കാണു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *