ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…..!

ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…..! നമ്മൾ കാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ മുഘേന കാടിലൂടെയോ മറ്റോ യാത്ര ചെയ്യുക ആണ് എങ്കിൽ ഒരുപാട് ജീവികളെ റോഡിലും മറ്റും ആയി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അവ വളരെ അധികം അപ്രധീക്ഷിതമായി വാഹനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നു പെഡറും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു പെടുമ്പോൾ വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ മറ്റോ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ചു കാലം ജയിലിൽ കിടക്കേടിവരുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ മുന്നിൽ ചാടി നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും.

അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആണ് വേഗത കുറച്ചു കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പല വന്യ ജീവികളും വാഹനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നു പെടുന്നതിനും അതിനെ ഇടിച്ചിടുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണമാകും. അതുപോലെ തന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ സി സി ടി വി ക്യാമെറയിൽ കണ്ടെത്തിയതായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ സി സി ടി വി ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *