പോലീസ് പരേഡ് കണ്ടാൽ കലി കയറുന്ന ആന – സൂക്ഷിക്കണം

പോലീസ് പരേഡ് കണ്ടാൽ കലി കയറുന്ന ആന – സൂക്ഷിക്കണം. ഒരു കാലത്ത് ഇടിവെട്ടിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വെടികെട്ടിന്റെയും ശബ്‌ദം കെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വിരണ്ടോടുന്ന ഒരു ആന ആയിരുന്നു കുളകുത്താൻ കണ്ണൻ എന്ന ആന. ഇരിഞാല കുട നടന്ന പോലീസ് പരേഡിന്റെ ഇടയിൽ വെടിയൊച്ച കേട്ട് വിരണ്ടോടുകയായിരുന്നു ഈ ആന. പൊതുവെ ആനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഉത്സവത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയുള്ള വെടിക്കെട്ടിന്റെയും കതിനയുടെയും ഒക്കെ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുലുക്കം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ജീവിയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ആനയുടെ സ്ഥിതി നേരെ തിരിച്ചായി എന്ന് മാതരം.

മൈസൂർ സർക്കാർ നു കീഴിൽ ആയിരുന്നു കുളകുത്താൻ കണ്ണൻ എന്ന ആന ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് നടനും ആന ഉടമയും ആയ ബാബു നമ്പൂതിരി ആയിരുന്നു ആനയെ വാങ്ങി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്. ആനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി ആനയെ വാങ്ങുന്ന ആളായിരുന്നു ബാബു നമ്പൂതിരി. കണ്ണനും നല്ല ലക്ഷണം ഒത്ത ആന തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ട് വന്നതിനു ശേഷം ആനയ്ക്ക് ഓടുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൈസൂർ വനംവകുപ്പ് ആനയെ കട്ടിൽ സ്വൈര്യവിഹാരത്തിനു വിടുന്നത് തന്നെ ആണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *