സ്പീഡിൽവന്നു ബ്രേക്ക് പിടിച്ച ഓട്ടോമറിഞ്ഞപ്പോൾ….!

സ്പീഡിൽവന്നു ബ്രേക്ക് പിടിച്ച ഓട്ടോമറിഞ്ഞപ്പോൾ….! സ്പീഡിൽ കുട്ടികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടു ഒരു ഓട്ടോ വരുകയായിരുന്നു. അതിൻറെ മുന്നിലൂടെ ഒരു കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയതിനെ തുടർന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വെട്ടിക്കുകയും ഒപ്പം ബ്രേക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു, വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഉകാരണം ആ ഓട്ടോ മറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ റോഡിനും അതുപോലെ തന്നെ തിരിവുകളും വളവുകളും വരുമ്പൊഹും നേരെ പോകുമ്പോൾഴും പല സ്പീഡിൽ ഓടിക്കണം. ചെറിയ റോഡ് ആണ് മുന്നിൽ എങ്കിൽ വളരെ പതുക്കെ തന്നെ ഓടിക്കണം.

മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആണ് കൂട്ടിൽ സ്കൂൾ വിട്ടു വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ ബസിൽ നിന്നും വളരെ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി രണ്ടു സൈഡും നോക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് പായുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടു സൈഡിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താതെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനു കാരണമായേക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വാഹനത്തിന്റെ കുറുകെ ഓടിയതിനെ തുടർന്നസംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *