കൊമ്പനെ തളക്കാൻ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്നും അവന്റെ പാപ്പാനെത്തിയപ്പോൾ…!

കൊമ്പനെ തളക്കാൻ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്നും അവന്റെ പാപ്പാനെത്തിയപ്പോൾ…! സ്വന്തം ആനയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയിരുന്ന പാപ്പാന്റെ കാലിനു പരുക്ക് പറ്റി ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആന ഇടയുകയും മറ്റു പാപ്പാന്മാർ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ആന ഒരു പൊടിക്ക് പോലും അനുസരിക്കാതെ വരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ വയ്യാത്ത കാലും വച്ച് വീൽ ചെയറിൽ ആനയെ തളയ്ക്കാൻ വരേണ്ടി വന്ന പാപ്പാന്റെ കഥ വളരെ അധികം കൗതുകമേറിയതാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്ന ചേലൂർ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന ആനയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോവിന്ദൻ നായർ പാപ്പാന്റെയും ബന്ധം പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒക്കെ മുകളിലാണ് എന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

പരിമ്പികുളം വന മേഖലയിൽ പിറന്നു വീണ ലക്ഷണ മൊത്ത കൊമ്പൻ ആയിരുന്നു ചേലൂർ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന കൊമ്പൻ. ചേലൂർ മനയിലെ പുരുഷോത്തമൻ നമ്പൂതിരി ആയിരുന്നു ചേലൂർ മനയിലേക്ക് ആനയെ വാജി കൊണ്ട് വന്നതും ചേലൂർ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന പേര് നൽകിയതും. അന്ന് മുതൽ ഗോവിന്ദൻ നായർ തന്നെ ആയിരുന്നു വര്ഷങ്ങളോളം ചേലൂർ രാജേന്ദ്രന് ചട്ടക്കാരൻ ആയി നിന്നിരുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞ സമയത്ത് വയ്യാത്ത കാലും വച്ച് വന്ന പാപ്പാന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *