ഇജ്ജാതി സ്പീഡിൽവന്നാൽ ജീപ്പ് മറയാതിരിക്കുമോ….!

ഇജ്ജാതി സ്പീഡിൽവന്നാൽ ജീപ്പ് മറയാതിരിക്കുമോ….! ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ റോഡിനും അതുപോലെ തന്നെ തിരിവുകളും വളവുകളും വരുമ്പൊഹും നേരെ പോകുമ്പോൾഴും പല സ്പീഡിൽ ഓടിക്കണം. തിരിവുകൾ വരുമ്പോൾ വളരെ പതുക്കെയും സ്ട്രൈറ് റോഡ് വരുമ്പോൾ ഒരൽപം സ്പീഡ് കൂട്ടിയും ഒക്കെ ഓടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും വാഹനം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പോയി ഇടിക്ക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം തല കീഴായി മറയുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ജീപ്പ് വളരെ വേഗതയിൽ വന്നു തിരിച്ചതിനു ശേഷം സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ നോക്കാതെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വേഗതയിൽ വന്നു കൊണ്ട് തിരിവ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും ആണ്. അങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേഗത കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാഹനം മറയുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല എതിരെ ഏതെങ്കിലും വാഹനം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അതും വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ജീപ്പ് അതികം ഗ്രിപ്പില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ വേഗതയിൽ വന്നു വളവുതിർക്കിതിനെ തുടർന്ന് ജീപ്പ് മറിയുകയായിരുന്നു. അതിൻറെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *