ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച അപകടം….!

ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച അപകടം….! ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വാഹനം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് വളരെ അധികം അത്യവശ്യം ആയ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവകളിൽ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വാഹനം എതിർ ദിശയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടന്ന് അറിയുക ഇല്ല. മാത്രമല്ല അത് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും കാരണം ആകും. ഓരോ അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം ആകണം എന്നില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതം ആയിട്ടും വന്നു ചേർന്നേക്കാം.

 

അതുപോലെ ഒട്ടനവധി റോഡ് അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ സാക്ഷി ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും തെരുവുകൾ വേഗതയിൽ വന്നു തിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ വാഹനങ്ങൾ എന്തണെകിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ വേഗത്തിൽ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് കലാശിക്കുന്നത് അതുപോലെ വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച്ച ആയിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുനന്ത്. ഒരു സ്കൂട്ടർ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്‌തെപ്പോൾ സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദ്രിയങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *