ഭാഗ്യം തുണച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപെട്ടതാണ്….!

ഭാഗ്യം തുണച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപെട്ടതാണ്….! നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്ളാബ് ഇളകി കിടന്നാൽ മാത്രം മതി അതിൽ വീണു പരിക്ക് പറ്റാൻ. അത്രയും അതിയ്ക്ക് അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും പതിയിരിപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ അറിയാതെ കടന്നു കൂടിയവയും ആകാം. പല അപകടങ്ങളും അത് ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം വന്നു ചേരുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ലെവലിൽ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അപകടങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകുക.. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അപ്രതീക്ഷിതം ആയി കടന്നു വരുന്ന ചില അപകടങ്ങൾ ഉണ്ട്.

 

അത് റോഡിൽ വച്ചും അതുപോലെ നമ്മൾ പോകുന്ന പല ഭാഗത്താണ് അത്തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായേക്കാം. മറ്റു ചിലത് അവരുടെ ഭാഗ്യ ദോഷം കൊണ്ട് വന്നു പെട്ടവയും ആവാം. അത്തരത്തിൽ കുറച്ചു ഹത ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ ഒരു നിരതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഓടയിൽ വീഴാതെ വളരെ അധികം അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചകൾ ആണ്. ഇതുപോലെ ഭാഗ്യം തുണച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപെട്ട കുറച്ചു പേരുടെ കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *